Entry Thumbnail

Co jsou servopohony a jak fungují?

Servopohony jsou nedílnou součástí velkého množství zařízení v domácnosti, průmyslu i zemědělství. Zjistěte, co přesně servopohony jsou, k čemu slouží a jak se liší jednotlivé typy. Co jsou servopohony? Servopohony slouží k regulaci různých typů ventilů, klapek a kohoutů, tedy k jejich otevírání a zavírání, případně částečnému zavírání. Jejich součástí je elektromotor (nazývaný servo), který přes elektrickou převodovou skříňku ovládá hřídel ventilu. Servopohony tedy fungují na principu přeměny elektrické energie na mechanickou prostřednictvím rotační síly. Servopohony díky rychlosti a […]

Posted by
Entry Thumbnail

K čemu se používají elektromagnetické ventily TORK?

Elektromagnetické ventily TORK (jinak také známé jako solenoidové) jsou ventily řízené na základě elektrického proudu. Skládají se ze dvou hlavních částí: těla ventilua solenoidu (cívky). Solenoid je složen z navinutého měděného drátu, který obkružuje trubku jádra s pohyblivým uzavíracím pístem. Úkolem cívky je pomocí procházejícího elektrického proudu vytvořit magnetické pole, které následně pohne pístem a ventil buď otevře, nebo uzavře. Elektromagnetické ventily tak využívají elektrický proud k přeměně na lineární pohyb. Použití elektromagnetických ventilů je velmi pestré. Hodí se […]

Posted by
Entry Thumbnail

Jak elektromagnetický ventil funguje?

Pokud je elektromagnetická cívka pod napětím (DC nebo střídavé napětí např. 230V, 110V, 24V, 12V), stává se elektromagnetem a generuje magnetickou sílu. Tato magnetická síla umožňuje pohyb jádra uvnitř ventilu. Tímto se ventil otevírá nebo zavírá. Pokud ventilem bez napětí tekutina neprochází, jde o systém NC (normally closed) "normálně uzavřeno". Pokud ventilem bez napětí tekutina prochází, jde o  systém NO (normally open) "normálně otevřeno". Jak je znázorněno na obrázku, když je cívka pod napětím, otvor, [...]
Posted by
Entry Thumbnail

Jak vybrat elektromagnetické ventily?

Při výběru elektromagnetického (solenoidového) ventilu je hlavní určit, zda tlak kapaliny odpovídá provoznímu tlaku ventilu. Špatné určení provozního či diferenčního tlaku může vést k nefunkčnosti nebo defektům ventilu. K provozu membránového elektromagnetického ventilu je obvykle potřeba diferenční tlak . Z toho důvodu, pokud vložíme elektromagnetický ventil pod nádrž naplněnou vodou, kde voda proudí od 1 m (= 0,1 bar), nedojde k žádnému tlakovému rozdílu (diferenčnímu tlaku) . Tlak, který má být generován, je od 0,1 [...]
Posted by
Entry Thumbnail

Typy elektromagnetických ventilů

Solenoidové ventily se používají k řízení průtoku vzduchu, tekutin, či u motorů. Tyto ventily najdeme u pračky, plynového kotle, vodního čerpadla i vzduchového pístu, jsou dostatečně rozmanité, aby mohly bez problémů provádět základní i složité operace. Solenoidové ventily mohou být také upraveny pro použití různého druhu médií, například: vody, vzduchu, plynu, oleje, páry, agresivních tekutin atd. Nejrozšířenějším elektromagnetickým ventilem je tzv. dvoucestný ventil. Dvoucestný ventil má pouze 2 výstupy, ačkoli další typy mohou mít tři [...]
Posted by