Solenoidové ventily se používají k řízení průtoku vzduchu, tekutin, či u motorů. Tyto ventily najdeme u pračky, plynového kotle, vodního čerpadla i vzduchového pístu, jsou dostatečně rozmanité, aby mohly bez problémů provádět základní i složité operace. Solenoidové ventily mohou být také upraveny pro použití různého druhu médií, například: vody, vzduchu, plynu, oleje, páry, agresivních tekutin atd.

Nejrozšířenějším elektromagnetickým ventilem je tzv. dvoucestný ventil. Dvoucestný ventil má pouze 2 výstupy, ačkoli další typy mohou mít tři i více – vždy závisí jen na tom, k čemu bude použit. Každý typ solenoidového ventilu, bez ohledu na provedení, se rozděluje na 2 skupiny: buď přímo nebo nepřímo ovládaný ventil.

Přímo ovládaný ventil

V přímo ovládaném ventilu cívka otevírá membránu ventilu, čímž jej uvádí do činnosti a zvedá těleso i sedlo ventilu, aniž by se spoléhalo na vnější tlak.

Nepřímo ovládaný ventil

Bez ohledu na skutečnost, že nepřímo ovládaný solenoidový ventil potřebuje méně elektrické energie k provozu, musí udržovat plný výkon tak, aby zůstal v otevřeném stavu. Nepřímo ovládaný ventil pracuje pomaleji než přímo ovládaný, a tak potřebuje plný výkon při otevírání ventilu. Při nízkém výkonu se ventil nemusí zcela otevřít/zavřít.

Dvoucestný ventil

Každý ze dvou otvorů na dvoucestném ventilu umožňuje proudění a také jeho zastavení. Dvoucestný elektromagnetický ventil se svou činností označuje buď NC – (normaly closed) „běžně zavřený“ nebo NO – (normaly open) „běžně otevřený“. Při NO – (normaly open) „běžně otevřeném“ zůstává ventil otevřený až do okamžiku, kdy je připojen k proudu, který ventil uzavře. Přerušení elektrického proudu způsobí, že ventil následně přejde do původního stavu. Ventil s označením NC – (normaly closed) „běžně zavřený“ patří k nejrozšířenějšímu typu a funguje přesně opačně – ventil je uzavřen až do doby, než je připojen ke zdroji elektrické energie.

Trojcestný ventil

Trojcestný ventil má tři otvory. Ty jsou využívány při výměně a čerpání pod tlakem dle potřeby, jako je tomu například u myčky na nádobí nebo kávovaru.

Čtyřcestný ventil

Tento elektromagnetický ventil má čtyři otvory a obecně se používá s dvojčinným pneupohonem nebo servopohonem. V tomto případě 2 otvory čerpají a 2 odčerpávají. Typově lze pořídit NC – (normaly closed), NO – (normaly open) nebo kombinaci.

Před tím, než si solenoidový ventil pořídíte, důkladně si promyslete, který z ventilů bude pro Vaše využití nejvhodnější, nebo se poraďte u nás v BOLE  Zjistěte si, co se bude vyžadovat a s jakým druhem tekutiny, jakým tlakem a jakou frekvencí otevírání/zavírání budete pracovat. Taktéž zvažte, jaký druh materiálu by měl být vybrán pro těsnění. Bez ohledu na to, zda Váš zařízení využívá plyn, páru nebo vzduch, volba správného solenoidového ventilu je zásadní pro jeho správné fungování.