Servopohony jsou nedílnou součástí velkého množství zařízení v domácnosti, průmyslu i zemědělství. Zjistěte, co přesně servopohony jsou, k čemu slouží a jak se liší jednotlivé typy.

Co jsou servopohony?

Servopohony slouží k regulaci různých typů ventilů, klapek a kohoutů, tedy k jejich otevírání a zavírání, případně částečnému zavírání. Jejich součástí je elektromotor (nazývaný servo), který přes elektrickou převodovou skříňku ovládá hřídel ventilu. Servopohony tedy fungují na principu přeměny elektrické energie na mechanickou prostřednictvím rotační síly.

Servopohony díky rychlosti a přesnosti regulace nacházejí bohaté využití v průmyslu i domácnostech – zkrátka všude tam, kde je potřeba regulovat průtok kapalných a plynných médií potrubím. Jednotlivé modely se navíc výrazně liší svými funkcemi, a proto je rozsah použití opravdu široký. Nejčastěji je najdeme v:

 • klimatizačních zařízeních,
 • topných soustavách,
 • vzduchotechnice,
 • rozvodech vody,
 • automobilech,
 • bazénech,
 • průmyslových a zemědělských strojích apod.

Servomotory fungují automaticky, a to buď samostatně, anebo v kombinaci s jinou regulační technikou (např. termostatem). Zároveň je však lze ovládat i manuálně, například v případě výpadku proudu. Na trhu jsou k dispozici i servopohony s digitálním řízením.

Typy servomotorů

Servopohony se liší zejména podle účelu použití. Existují servopohony konstruované pro kulové kohouty, směšovací ventily (včetně složitějších 3-cestných a 4-cestných ventilů) nebo klapky, ale také zdvihové servopohony, servopohony s ekvitermním regulátorem, které upravují teplotu provozní látky, nebo termoelektrické servopohony pro topné a chladicí systémy.

Servopohon dále vybírejte zejména podle kroutícího momentu, což je nejdůležitější parametr, ale také podle způsobu ovládání, přítomnosti havarijní funkce, napájení a doby přestavení.

Servopohon TORK

Servopohon TORK

Bezpečnost a bezporuchovost provozu servopohonů zajišťují různé funkce:

 • IP krytí: Různě vysoké IP krytí poskytuje různou ochranu proti vlhkosti.
 • Havarijní funkce: V případě výpadku proudu se servopohon automaticky nastaví do výchozí polohy a vypne se. Poté jej lze ovládat ručně.
 • ATEX: Některé servopohony jsou certifikované pro použití ve výbušném či jinak nebezpečném prostředí.
 • LED diody: Některé modely servopohonů disponují diodami, které indikují směr otáčení servopohonu a umožňují tak jednoduchou kontrolu. Výstražné LED světlo upozorňuje na poruchu.

Tříbodové, dvoubodové a proporcionální servopohony

Dvoubodové a tříbodové servopohony jsou jednodušší, přičemž dvoubodové servopohony disponují pouze polohou otevřeno a zavřeno a slouží k přepínání toků (tj. z potrubí A protéká médium buď do potrubí B, nebo C). Tímto způsobem lze například přepínat tok teplé vody z kotle do topné soustavy a zásobníku TUV.

Tříbodové servopohony mají navíc i mezipolohu a slouží ke směšování toků ze dvou potrubí tak, aby bylo dosaženo požadované výstupní teploty média (tj. médium z potrubí A a B se směšuje do výstupního potrubí C).

Proporcionální servopohony jsou složitější a využívají se zejména v průmyslu. Lze s nimi řídit i 3-cestné a 4-cestné ventily a s velkou přesností nastavit úhel natočení v rozmezí 0-90°.

Jaký je rozdíl mezi elektromagnetickým ventilem a servopohonem?

Elektromagnetické ventily i servopohony jsou elektromechanická zařízení, která slouží k regulaci průtoku kapalných a plynných médií potrubím. Obě tedy mají podobné využití a fungují na principu přeměny elektrické energie na mechanickou. Přesto jsou mezi nimi značné rozdíly.

Elektromagnetické neboli solenoidové ventily využívají k řízení průtoku elektromagnety, které ovládají píst ventilu, a jsou buď v poloze otevřené, nebo uzavřené. Servopohony poskytují mnohem přesnější regulaci, jelikož kromě polohy regulují také rychlost nebo sílu mechanismu. Mohou se nastavit i do polohy částečně otevřeno, a to s vysokou přesností. Díky tomu je možné s nimi řídit průtoky i ve složitých systémech, například v robotice či letectví.

Výrobce TORK

Od roku 1985 se TORK zaměřuje na výrobu a design průmyslových regulačních ventilů, procesní automatizace a projektové plánování. Usiluje o vývoj světově uznávaných produktů s vysokou kvalitou, spolehlivostí a estetikou, které jsou navíc ekologicky šetrné.

Firma nabízí řadu produktů včetně elektromagnetických ventilů, servopohonů a uzavíracích ventilů. Na českém a slovenském trhu je zastoupena firmou BOLA spol s.r.o., má více než 100 zaměstnanců a své produkty prodává v 87 zemích světa.

TORK výrobky jsou široce používány v různých průmyslových oborech, od potravinářství a petrochemie po automobilový průmysl.