Elektromagnetické ventily TORK (jinak také známé jako solenoidové) jsou ventily řízené na základě elektrického proudu.

Skládají se ze dvou hlavních částí:

  • těla ventilu
  • a solenoidu (cívky).

Solenoid je složen z navinutého měděného drátu, který obkružuje trubku jádra s pohyblivým uzavíracím pístem. Úkolem cívky je pomocí procházejícího elektrického proudu vytvořit magnetické pole, které následně pohne pístem a ventil buď otevře, nebo uzavře. Elektromagnetické ventily tak využívají elektrický proud k přeměně na lineární pohyb.

Použití elektromagnetických ventilů je velmi pestré. Hodí se do aplikací pro kapalná i plynná média. Slouží k uzavírání, otevírání, dávkování, distribuci či směšování v rozvodných systémech. Mezi klasická použití patří otopné systémy, zavlažování, mycí linky, myčky a pračky, chladící a klimatizační systémy, lékařství, stomatologie, čistící zařízení do průmyslu a vodní nádrže.

Elektromagnetické ventily můžeme najít v běžné dvoucestné variantě, nebo i složitějších třícestných a vícecestných konstrukcích sloužících k přepínání toků a směšování. Nejčastěji jsou těla ventilů vyráběna z mosazi, nerezové oceli, hliníku či dokonce plastu. Před výběrem je vždy dobré zkontrolovat, zda daný materiál odpovídá zamýšlenému použití a je kompatibilní s daným médiem.