Co jsou servopohony a jak fungují?

Posted on 14.8.2023
0
Category: Blog
Servopohony jsou nedílnou součástí velkého množství zařízení v domácnosti, průmyslu i zemědělství. Zjistěte, co přesně servopohony jsou, k čemu slouží a jak se liší jednotlivé typy. Co jsou servopohony? Servopohony slouží k regulaci různých typů ventilů, klapek a kohoutů, tedy k jejich otevírání a zavírání, případně částečnému zavírání. Jejich součástí je elektromotor (nazývaný servo), který přes elektrickou převodovou skříňku ovládá hřídel ventilu. Servopohony tedy fungují na principu přeměny elektrické energie na mechanickou prostřednictvím rotační síly. Servopohony díky rychlosti a
Elektromagnetické ventily TORK (jinak také známé jako solenoidové) jsou ventily řízené na základě elektrického proudu. Skládají se ze dvou hlavních částí: těla ventilua solenoidu (cívky). Solenoid je složen z navinutého měděného drátu, který obkružuje trubku jádra s pohyblivým uzavíracím pístem. Úkolem cívky je pomocí procházejícího elektrického proudu vytvořit magnetické pole, které následně pohne pístem a ventil buď otevře, nebo uzavře. Elektromagnetické ventily tak využívají elektrický proud k přeměně na lineární pohyb. Použití elektromagnetických ventilů je velmi pestré. Hodí se

Jak elektromagnetický ventil funguje?

Posted on 21.10.2022
0
Category: SOLENOIDY
Pokud je elektromagnetická cívka pod napětím (DC nebo střídavé napětí např. 230V, 110V, 24V, 12V), stává se elektromagnetem a generuje magnetickou sílu. Tato magnetická síla umožňuje pohyb jádra uvnitř ventilu. Tímto se ventil otevírá nebo zavírá. Pokud ventilem bez napětí tekutina neprochází, jde o systém NC (normally closed) “normálně uzavřeno”. Pokud ventilem bez napětí tekutina prochází, jde o  systém NO (normally open) “normálně otevřeno”. Jak je znázorněno na obrázku, když je cívka pod napětím, otvor,

Certifikacia SIL 3

Posted on 18.7.2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Certifikacia SIL 3
Category: Aktuality SK
Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3. Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3. Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) vydala normu IEC 61108, ktorá definuje požiadavky na bezpečnosť. Zariadenie aj systém musí spĺňať všetky kategórie požiadaviek, aby dosiahlo na certifikáciu SIL. Stupeň SIL 3 pripúšťa možnosť nebezpečnej chyby výrobku 1 za 1 140 rokov.    

Certifikace SIL 3

Posted on 18.7.2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Certifikace SIL 3
Category: Aktuality
Pneupohony TORK nově splňují kvalitativní normy dle stupnice SIL 3. Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) vydala normu IEC 61108, která definuje požadavky na bezpečnost. Zařízení i systém musí splňovat všechny kategorie požadavků, aby dosáhlo na certifikaci SIL. Stupeň SIL 3 připouští možnost nebezpečné chyby výrobku 1 za 1 140 let.