Při výběru elektromagnetického (solenoidového) ventilu je hlavní určit, zda tlak kapaliny odpovídá provoznímu tlaku ventilu. Špatné určení provozního či diferenčního tlaku může vést k nefunkčnosti nebo defektům ventilu.

K provozu membránového elektromagnetického ventilu je obvykle potřeba diferenční tlak . Z toho důvodu, pokud vložíme elektromagnetický ventil pod nádrž naplněnou vodou, kde voda proudí od 1 m (= 0,1 bar), nedojde k žádnému tlakovému rozdílu (diferenčnímu tlaku) . Tlak, který má být generován, je od 0,1 bar do 0,5 bar. Nepřímo ovládaný elektromagnetický ventil se v tomto případě nedoporučuje. Pokud je nádrž na vodu instalována ve výšce 5 m, vstupní tlak ventilu je 0,5 bar. Pokud je výstupní strana ventilu otevřena do atmosféry nebo pokud výstupní strana v potrubí není pod tlakem, je vytvořen diferenční tlak 0,5 bar. Nepřímo ovládaný elektromagnetický ventil zde bude fungovat. Pokud není vytvořen diferenční tlak 0,5 bar, je zapotřebí zvolit jiné řešení. V tomto případě může být doporučen přímo ovládaný elektromagnetický ventil. Tuto alternativu pro samotížné topné soustavy představuje řešení – elektromagnetického ventilu s pomocným servopohonem https://www.bola.cz/elektromagneticke-ventily-na-vodu-od-0-bar .

Co je třeba vzít v úvahu při výběru solenoidového ventilu?

  • Teplota;

Teplota kapaliny, která prochází přístrojem je důležitá, protože teplota nebo druh kapaliny nemusejí být vhodné pro přítomný těsnicí prvek (NBR, FKM, EPDM, PTFE apod.)

  • Materiál těla ventilu
  • Průměr otvoru na těle
  • Provozní napětí cívky

Napětí cívky na ventilu je důležité. Použití elektrického napětí odlišného od napětí cívky negativně ovlivňuje činnost ventilu. Standardně lze zvolit napájení: 110 VAC, 12 VAC, 12 VDC, 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC

  • Rozměr připojení elektromagnetického ventilu;

Při výběru správného ventilu byste se měli také podívat na jeho velikost (dimenzi připojení). Nepřímo ovládané elektromagnetické ventily jsou obvykle vyráběny ve velikostech 3/8 “, 1/2”, 3/4 “, 1”, 11/4 “, 11/2”, 2 “, 3”. Elektromagnetické ventily s přímým tahem jsou obvykle ve velikosti 1/8 “a 1/4”. V případě potřeby je však možné vyrobit i další velikosti jako např. 3/8 “,  1/2” až 2 “. Tyto ventily jsou taktéž nazývány ventily s pomocným zdvihem.

  • Typ tekutiny a poloha elektromagnetického ventilu;

V elektromagnetických ventilech by měla být použita výhradně čistá tekutina. Nepoužívá se tam, kde proudí kapalina s částicemi. Částice přilnou k těsnicímu prvku a narušují činnost ventilu, což způsobuje, že kapalina z ventilu uniká. Může dojít k problému v potrubí a narušení těsnícího prvku v jádře, který uzavře otvor elektromagnetického ventilu. V těchto případech se doporučuje vyčistit buď filtr nebo  kapalinu od přítomnosti pevných částic. Dalším častým problémem je, že tekutina obsahuje vápník. Částice vápna, které se plní mezi obalem a jádrem, mohou v průběhu času zablokovat vnitřek ventilu a tím jeho činnost. 

Elektromagnetické ventily mají dlouho životnost v případě, že dbáme při výběru ventilu na jeho užití, včetně nepříliš dlouhého zatížení cívky.