Certifikacia SIL 3

Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3. Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3. Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) vydala normu IEC 61108, ktorá definuje požiadavky na bezpečnosť. Zariadenie aj systém musí spĺňať všetky kategórie požiadaviek, aby dosiahlo na certifikáciu SIL. Stupeň SIL 3 pripúšťa možnosť nebezpečnej chyby výrobku 1 za 1 140 rokov.    

Posted by

Certifikace SIL 3

Pneupohony TORK nově splňují kvalitativní normy dle stupnice SIL 3. Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) vydala normu IEC 61108, která definuje požadavky na bezpečnost. Zařízení i systém musí splňovat všechny kategorie požadavků, aby dosáhlo na certifikaci SIL. Stupeň SIL 3 připouští možnost nebezpečné chyby výrobku 1 za 1 140 let.  

Posted by
Entry Thumbnail

Jak vybrat elektromagnetické ventily?

Při výběru elektromagnetického (solenoidového) ventilu je hlavní určit, zda tlak kapaliny odpovídá provoznímu tlaku ventilu. Špatné určení provozního či diferenčního tlaku může vést k nefunkčnosti nebo defektům ventilu. K provozu membránového elektromagnetického ventilu je obvykle potřeba diferenční tlak . Z toho důvodu, pokud vložíme elektromagnetický ventil pod nádrž naplněnou vodou, kde voda proudí od 1 m (= 0,1 bar), nedojde k žádnému tlakovému rozdílu (diferenčnímu tlaku) . Tlak, který má být generován, je od 0,1 [...]
Posted by
Entry Thumbnail

Typy elektromagnetických ventilů

Solenoidové ventily se používají k řízení průtoku vzduchu, tekutin, či u motorů. Tyto ventily najdeme u pračky, plynového kotle, vodního čerpadla i vzduchového pístu, jsou dostatečně rozmanité, aby mohly bez problémů provádět základní i složité operace. Solenoidové ventily mohou být také upraveny pro použití různého druhu médií, například: vody, vzduchu, plynu, oleje, páry, agresivních tekutin atd. Nejrozšířenějším elektromagnetickým ventilem je tzv. dvoucestný ventil. Dvoucestný ventil má pouze 2 výstupy, ačkoli další typy mohou mít tři [...]
Posted by
Entry Thumbnail

Co je třeba vědět o pohonu ventilů

Každý ventil, musí být nějakým způsobem ovládán, aby se mohl otevírat/uzavírat. Ventily jsou přítomny v nejrůznějších zařízeních jako například: páky, pohony, ruční kola a ozubená kola. Lze tedy říci, že pohon, respektive jeho řízení, patří k nejdůležitějším komponentům v průmyslové výrobě. Pohony existují v mnoha provedeních… Ventilový pohon je běžně používán v průmyslové výrobě. Co je to tedy pohon ventilu? Jedná se o zařízení, které může být elektromechanické nebo mechanické, poskytuje kontrolu a v některých případech také omezený druh pohybu. [...]
Posted by