Každý ventil, musí být nějakým způsobem ovládán, aby se mohl otevírat/uzavírat. Ventily jsou přítomny v nejrůznějších zařízeních jako například: páky, pohony, ruční kola a ozubená kola. Lze tedy říci, že pohon, respektive jeho řízení, patří k nejdůležitějším komponentům v průmyslové výrobě. Pohony existují v mnoha provedeních

Ventilový pohon je běžně používán v průmyslové výrobě.

Co je to tedy pohon ventilu?

Jedná se o zařízení, které může být elektromechanické nebo mechanické, poskytuje kontrolu a v některých případech také omezený druh pohybu. Jinými slovy je to mechanismus, který se používá pro otevření a uzavření ventilu. Zdrojem energie je pohon, který ventil ovládá. Ten může být ovládán buď ručně, elektricky nebo kapalinami.

Pro pohon ventilu existují dva základní pohyby: rotační a lineární. V případě rotačních pohonů se přeměňuje energie na rotační pohyb. Používá se pro různé ventily jako například kulový nebo tzv. motýl. Lineární pohony jsou ovládané ručně pomocí otáčivého kola nebo spínače, protože nejsou napájeny elektřinou. Existují také ovládací prvky řetězové řady, které používají řetězy pro zajištění tažných a tlačivých pohybů.

Každý typ pohonu má různé konfigurace výkonu pro různé verze, a proto je každý typ dodáván v různých provedeních. Níže jsou uvedeny některé z nejčastěji používaných typů pohonů.

Typy phonů

Ruční pohony: Jak již samotný název napovídá, jsou pohony ovládané ručně, které ovládají ventil za pomoci kola, páky nebo tlačítka. Jejich používání je poměrně běžné ze dvou hlavních důvodů: (1) jsou snadno ovladatelné, protože jsou samostatné a (2) ve srovnání s jinými typy pohonů jsou méně nákladné.

Nelze však pominout skutečnost, že existují některé velké ventily, které ručně ovládat nelze.

Hydraulické pohony: V těchto pohonech se tlak kapaliny mění na pohyb. Na ventilu nebo jeho membráně je tlakem kapaliny působící na píst vytvořena lineární síla/tlak. Tyto pohony se běžně používají u ventilů lineárních nebo čtvrtotáčkových. K ovládání čtvrtotáčkového ventilu je otáčivý pohyb zajišťován točivým momentem, který je vyráběn čtvrtotáčkovým pohonem. Většina typů hydraulických pohonů je vybavena funkcí, která zaručuje bezpečnost při jejich selhání, což znamená, že ventil může být otevřen nebo uzavřen za jakékoliv situace. U hydraulického pohonu může být pro dodávání hydraulického tlaku použito samostatné hydraulické tlakové čerpadlo.

Pneumatické pohony: Hlavním zdrojem, který se používá k ovládání pneumatického pohonu, je vzduch nebo v některých případech plyn. Tyto typy pohonů se používají v lineárních nebo čtvrtotáčkových ventilech a na ventilový systém je tvořena lineární síla působením tlaku na membránu nebo na píst. Celkově je provozní energie generována pneumatickým pohonem pomocí stlačeného vzduchu. Tyto pohony jsou oblíbené kvůli své rychlé reakci-otevření nebo uzavření.

Elektrické pohony: V těchto pohonech je ventil ovládán pomocí otáček elektromotoru. Jsou netoxické, tiché a energeticky nenáročné. Je zde však jedna nevýhoda- musí mít nepřetržitý přísun elektřiny. 

Pružinové pohony: Jsou používány v aplikacích, kde při výpadku energie je třeba ventil úvest do výchozí polohy, tato pružina vrací pohon( ventil) jednorázově (vhodné především pro řešení mimořádných okolností). Chceme-li otevřít ventil, použije se pružina, která se uvolní po výpadku energie nebo při detekci jakékoliv anomálie. 

Použití pohonů ventilu

Použití ventilových pohonů je několik od továrních automatizačních až po systémy pneumatické.

Lineární pohony se používají ve výrobních strojích, v lékařských zařízeních, v balicích strojích, v dopravě apod. Celkově se pohony používají především pro instalaci tam, kde je to pro člověka nebezpečné nebo nemožné. Netřeba tedy dodávat, že jsou považovány za mimořádně užitečná zařízení, díky pestrému rozsahu využití v různých oborech.