Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3.

Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3.

Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) vydala normu IEC 61108, ktorá definuje požiadavky na bezpečnosť. Zariadenie aj systém musí spĺňať všetky kategórie požiadaviek, aby dosiahlo na certifikáciu SIL. Stupeň SIL 3 pripúšťa možnosť nebezpečnej chyby výrobku 1 za 1 140 rokov.