Certifikacia SIL 3

Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3. Pneupohonmi TORK novo spĺňajú kvalitatívne normy podľa stupnice SIL 3. Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) vydala normu IEC 61108, ktorá definuje požiadavky na bezpečnosť. Zariadenie aj systém musí spĺňať všetky kategórie požiadaviek, aby dosiahlo na certifikáciu SIL. Stupeň SIL 3 pripúšťa možnosť nebezpečnej chyby výrobku 1 za 1 140 rokov.    

Posted by

Certifikace SIL 3

Pneupohony TORK nově splňují kvalitativní normy dle stupnice SIL 3. Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) vydala normu IEC 61108, která definuje požadavky na bezpečnost. Zařízení i systém musí splňovat všechny kategorie požadavků, aby dosáhlo na certifikaci SIL. Stupeň SIL 3 připouští možnost nebezpečné chyby výrobku 1 za 1 140 let.  

Posted by