PNEUPOHONY

JEDNOCESTNÝ

T-RA / T-RX / T-RAM

Výstupný moment: 5 Nm…1950 Nm

DVOJCESTNÉ

T-RA / T-RX / T-RAM

Výstupný moment: 9 Nm…5162 Nm

PRÍSLUŠENSTVO

T-NAMUR / T-PAV 814