{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {wpHead} {!$options->theme->header->customJsCode} bodyHtmlClass}> {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin}
{if $options->theme->header->headerType == 'header-two'} {elseif $options->theme->header->headerType == 'header-three'} {elseif $options->theme->header->headerType == 'header-four'} {else} {/if}

Kontakt

Sklad, osobný odber tovaru, zasielacia adresa:

BOLA spol. s r.o.
​Severní 276
252 25 JINOČANY

Tel.: +420 602 376 596

E-mail: reif@bola.cz

Prevádzková doba:
PO-ŠT: 8-16:30
PIA: 8-15:30

Fakturačné údaje – pozor, nie je to odberné miesto!

BOLA spol. s r.o.​
Charkovská 16
101 00 PRAHA 10

IČ: 18630219
DIČ: CZ18630219

Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu: 616065953/0300
SWIFT kód: CEKOCZPP
IBAN kód: CZ89 0300 0000 0006 1606 5953

Kontakt

Bc. Vlastimil Reif
sortimenty Schischek, TORK, spracovanie ponúk, obchod
tel.: +420 602 376 596
e-mail: reif@bola.cz

Adresa skladu

WordPress › Chyba