ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

VODA

T-GP / T-SW / T-B /
T-SK, T-SYD

Vzduch, voda, plyn

CHLADENIE

T-GP / T-SW / T-S61, T-S62

LNG, H2, N2, CO2, O2

VZDUCH

T-GP / T-SW / T-GK

Stlačený vzduch

PÁRA

T-B

Pára, horůcá voda

AGRESIVNÍ TEKUTINY

T-SK, T-SYD

Korózia. tekutiny, voda, olej, kyseliny

NEVÝBUŠNÉ VENTILY

T-EXGM

Závit BSP (na vyžiadanie NPT)

PALIVA A OLEJA

T-Y / T-SK, T-SYD

Paliv. olej, benzin, nafta, hydr. olej

ŠPECIÁLNE VENTILY

Vysokoteplotný
Vysokotlakový
Polohovateľný SP10
S KVC spínaným výstupom
Hadicový

 

PRÍSLUŠENSTVO

T-Z720 / T-SB40
T-SB42 / T-SB20
T-SB30 / T-SB50
T-EX SB41

PNEUPOHONY  ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY   SERVOPOHONY